LĐLĐ thị xã Trảng Bàng tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2020

Từ ngày 20/7 đến ngày 24/7/2020, Liên đoàn Lao động thị xã Trảng Bàng phối hợp Ban Tuyên giáo thị xã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công đoàn cho 88 cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thị xã.

Trong thời gian 4,5 ngày, các cán bộ công đoàn cơ sở được báo cáo viên LĐLĐ thị xã, Ban Tuyên giáo thị xã, LĐLĐ tỉnh triển khai học tập các chuyên đề về: một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; những vấn đề chung về phong trào công nhân và công đoàn; những nội dung hoạt động chủ yếu của công đoàn cơ sở. Ngoài ra các cán bộ công đoàn cơ sở được trao đổi chuyên đề phụ khóa về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của thị xã nói chung và của tỉnh nói riêng. Kết thúc khóa học các học viên sẽ viết bài thu hoạch.

Qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, bổ sung thêm những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và nghiệp vụ công đoàn cho các cán bộ công đoàn cơ sở để vận dụng vào thực tiễn công việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và lĩnh vực mình công tác. 

Quốc Tiến