Liên đoàn Lao động Thị xã Hòa Thành tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2020  

Từ ngày 27/7 đến ngày 31/7/2020, Liên đoàn Lao động Thị xã Hòa Thành phối hợp Ban Tuyên giáo Thị ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công đoàn cho 65 cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thị xã Hòa Thành.

Trong thời gian tập huấn các cán bộ công đoàn cơ sở được báo cáo viên triển khai học tập các chuyên đề về: một số vấn đề lý luận, thực tiển về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; những vấn đề chung về phong trào công nhân và công đoàn; phương pháp hoạt động chủ yếu của công đoàn cơ sở. Ngoài ra cán bộ công đoàn cơ sở được trao đổi, thảo luận về báo cáo lịch sử Đảng bộ huyện Hòa Thành. Kết thúc khóa học các học viên sẽ viết bài thu hoạch.

Qua lớp tập huấn nhằm trang bị, bổ sung thêm những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở để vận dụng vào thực tiễn công việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và lĩnh vực mình công tác.

LĐLĐ Thị xã Hòa Thành