LĐLĐ huyện Gò Dầu mở lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở năm 2020

Thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở, sáng ngày 27/7/2020 Ban thường vụ Liên đoàn Lao động huyện phối hợp cùng Ban Tuyên giáo huyện ủy mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở.

Tham dự lớp tập huấn có 67 đồng chí là ủy viên ban chấp hành, ủy viên ủy Ban kiểm tra, thanh tra nhân dân, Ban nữ công công đoàn cơ sở các trường học trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện. Lớp học diễn ra từ ngày 27/7 đến ngày 31/7/2020, các học viên được nghe các báo cáo viên là cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo 5 chuyên đề gồm: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; những vấn đề chung về phong trào công nhân và công đoàn; những nội dung hoạt động chủ yếu của công đoàn cơ sở; phương pháp hoạt động chủ yếu của công đoàn cơ sở và báo cáo phụ khóa: Những nội dung cơ bản Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Qua lớp tập huấn các cán bộ công đoàn cơ sở được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản để tổ chức, điều hành hoạt động công đoàn cơ sở ngày càng tốt hơn.

                                                                             LĐLĐ huyện Gò Dầu