Công đoàn ngành Y tế tổ chức kiểm tra CĐCS việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Đoàn Công tác của Công đoàn ngành Y tế do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn tại các Công đoàn Cơ sở trực thuộc: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế thị xã Hòa Thành, Trung tâm Y tế huyện Dương Minh Châu, Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Lê Ngọc Tùng và Công ty Cổ phần Dược phẩm tỉnh Tây Ninh.

Qua kiểm tra các đơn vị cơ bản đều thực hiện tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam; công tác phát triển đoàn viên được các đơn vị thực hiện tốt; công tác chăm lo đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được quan tâm, 100% đoàn viên, người lao động tại các đơn vị được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN, tiền lương được thanh toán kịp thời, các phương tiện bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ, đảm bảo, người lao động được thực hiện chế độ ăn ca,…

Về công tác quản lý và sử dụng tài chính công đoàn, nhìn chung các công đoàn cơ sở được kiểm tra đã triển khai thực hiện các quy định về công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn, việc hạch toán kế toán, tổng hợp báo cáo thực hiện đúng quy định và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn và công đoàn cấp trên.

Thông qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra của Công đoàn ngành Y tế đã hướng dẫn Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở các nội dung hoạt động; chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng thương lượng… khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt hơn công tác quản lý, sử dụng nguồn tài chính công đoàn, nâng cao hiệu quả việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đình Tiến