Tập thể điển hình trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”

Trong những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phát động và triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng. Nội dung thi đua được thực hiện với nhiều hình thức thiết thực, sát thực tế, sát cơ sở với các công trình thi đua, phần việc, việc làm hữu ích. Đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đã tham gia đóng góp nhiều đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, những mô hình mới, cách làm hay, những giải pháp khoa học mang lại lợi ích cho sản xuất, kinh doanh với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, góp phần cùng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương và tỉnh nhà vượt qua khó khăn do ảnh hưởng suy giảm kinh tế toàn cầu trong giai đoạn 2016 – 2020.

Điển hình trong phong trào thi đua có công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh trực thuộc Công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh, hiện nay có 11 Công đoàn bộ phận với tổng số 231 đoàn viên. Phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng luôn được xem là một trong những biện pháp quan trọng mà Cấp ủy và Ban lãnh đạo Công ty quan tâm, coi đây là động lực, là đòn bẩy để khuyến khích, động viên tập thể và người lao động trong toàn Công ty quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, Công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác phối hợp với lãnh đạo Công ty nhằm triển khai và tổ chức hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đồng thuận trong đoàn viên, người lao động. Điểm nổi bật trong phong trào thi đua “Lao động động giỏi, lao động sáng tạo” tại Công ty có thể kể đến như: Thi đua Xây dựng khu tưới điểm; thi đua Tháng Công nhân; thi đua nước rút 90 ngày vượt chỉ tiêu về đích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hưởng ứng thi đua “Tháng Công nhân” hàng năm, Công đoàn cơ sở Công ty đã phát động trong cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động thi đua duy tu, bảo dưỡng công trình kênh mương ngoài khu tưới điểm. Kết quả qua 5 năm thực hiện, đã làm lợi cho Công ty được hơn 2,8 tỷ đồng.

Trong phong trào thi đua “90 ngày nước rút vượt chỉ tiêu về đích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch”, Công đoàn cơ sở Công ty phối hợp cùng Ban lãnh đạo thực hiện việc phát động với nhiều nội dung như: Đẩy nhanh tiến độ ký hợp đồng diện tích tưới tiêu, chống hạn vụ mùa hàng năm. Tiếp tục công tác duy tu bảo dưỡng công trình kênh mương trong đợt cắt nước chuyển vụ hàng năm để chuẩn bị đợt mở nước vụ mùa kế tiếp. Kết quả, qua 05 năm thực hiện đã làm lợi cho Công ty được hơn 2,4 tỷ đồng.

Để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, làm lợi cho Công ty thì Công đoàn cơ sở với vai trò quan tâm, chăm lo người lao động đã phối hợp cùng Ban lãnh đạo chuyên môn thực hiện tốt các chế độ, chính sách đầy đủ cho người lao động, tạo điều kiện tăng thu nhập cho người lao động. Trong năm 2019, mức thu nhập bình quân của người lao động trong Công ty được hơn 10,6 triệu đồng/ tháng.

Trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tại công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh có nhiều tập thể, cá nhân luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm lợi cho đơn vị. Điển hình trong các phong trào thi đua ấy, có thể kể đến anh Hồ Văn Trinh, sinh năm 1970 là công nhân Tổ quản lý kênh thuộc Xí nghiệp Thủy lợi Tân Biên.

Qua các phong trào thi đua giai đoạn 2016 – 2020, tập thể Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh được UBND tỉnh trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 4 năm liền; 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc nhiều năm liền và nhận được nhiều bằng khen từ Liên đoàn Lao động tỉnh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 01 Bằng khen của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020.

Quốc Tiến