Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam hưởng ứng “Tuần lễ ra quân” cài đặt Bluezone

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh, sáng ngày 25/8/2020, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai chương trình cài đặt Ứng dụng Bluezone cho 100 cán bộ công đoàn cơ sở Công ty.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Cần – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty hướng dẫn thao tác cài đặt, hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng Bluezone.

100 cán bộ công đoàn cơ sở Công ty đồng loạt hưởng ứng cài đặt ứng dụng Bluezone

Với số lượng công nhân lao động hiện nay trên 14.000 người, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam đặt mục tiêu ít nhất 50% đoàn viên, công nhân lao động cài đặt và sử dụng Ứng dụng Bluezone, góp phần quan trọng trong việc “Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần – Bluezone” trên điện thoại thông minh nhằm giảm thiểu lây lan dịch bệnh covid – 19 trong cộng đồng, giúp mọi người trở lại cuộc sống bình thường.

Minh Triệu