Công đoàn Khu kinh tế tổ chức đại hội thành lập Công đoàn cơ sở

Ngày 15/6/2020, Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH dệt Xin Sheng (Việt Nam) thuộc Khu Liên hợp Công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Phước đông – Bời Lời Tây Ninh đã tổ chức đại hội thành lập Công đoàn cơ sở. Đến dự có đồng chí Nguyễn Trọng Danh, Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh, ông Liang Rihui, Giám đốc Công ty và 87 người lao động có đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn.

Công ty TNHH dệt Xin Sheng (Việt Nam) là doanh nghiệp có vốn đầu tư của Trung Quốc, Công ty bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 12/2015 và ngành nghề kinh doanh chủ yếu là sản xuất sợi nhân tạo và sợi thiên nhiên với tổng số lao động  hiện nay là 91 người.

Đại hội thành lập công đoàn cơ sở đã bầu ra Ban Chấp hành với 03 ủy viên, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thơ được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở; tại đại hội đồng chí Nguyễn Trọng Danh đã phát biểu chúc mừng 87 công nhân lao động gia nhập vào tổ chức công đoàn Việt Nam, đồng thời chỉ đạo Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trong thời gian tới xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ từng ủy viên trong Ban Chấp hành; phối hợp với ban Giám đốc Công ty tổ chức chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động, xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và tiếp tục vận động các công nhân lao động còn lại gia nhập vào tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng Công đoàn cơ sở và Công ty ngày càng phát triển .

Tấn Trung