CĐCS Công ty TNHH Can Sports VN tổ chức tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, công nhân lao động

Chiều ngày 18/9/2020, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Can Sports Việt Nam phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Dương Minh Châu, Bảo hiểm Xã hội huyện Dương Minh Châu tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật cho 100 đoàn viên, công nhân lao động.

Tại Hội nghị, đoàn viên, công nhân lao động Công ty TNHH Can Sports Việt Nam được nghe các Báo cáo viên triển khai các nội dung cơ bản của Luật Trẻ em, Luật Bình đẳng giới, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo hiểm xã hội.

Đây là hoạt động thường xuyên của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân lao động khối doanh nghiệp dân doanh, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.  

Minh Triệu