LĐLĐ huyện Gò Dầu tổ chức triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Bộ luật Lao động năm 2020

Ngày 29/9/2020 tại hội trường huyện Gò Dầu, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện mở lớp tập huấn triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII), Bộ luật Lao động năm 2019 cho cán bộ công đoàn chuyên trách huyện và công đoàn cơ sở.

Tham dự lớp tập huấn có 110 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy Ban kiểm tra, cán bộ chuyên trách Liên đoàn Lao động huyện, chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc huyện; các học viên được nghe đồng chí Dương Đại Lộc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) và đồng chí Nguyễn Văn Nho – Phó Trưởng Ban Chính sách Pháp luật, Chủ nhiệm Văn Phòng Tư vấn Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai Bộ luật Lao động năm 2019.

Qua lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản giúp cho đội ngũ cán bộ công đoàn huyện Gò Dầu tổ chức, điều hành hoạt động công đoàn ngày càng tốt hơn.

                                                                   LĐLĐ huyện Gò Dầu