LĐLĐ Thành phố Tây Ninh trao số tiền vận động thực hiện Công trình “Văn minh đô thị” năm 2020

Tiếp tục các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Tây Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các hoạt động hưởng ứng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy Tây Ninh về thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Tây Ninh.

Ngày 25/9/2020 đồng chí Đinh Thị Dương Thuý, Thành uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đã trao số tiền 6.000.000đ để hỗ trợ Uỷ ban nhân dân Phường IV thực hiện lắp đèn chiếu sáng tại 02 tuyến đường trên địa bàn Khu phố 1, Phường IV và ngày 28/9/2020 tiếp tục trao số tiền 20.000.000đ cho Uỷ ban nhân dân phường Hiệp Ninh để hỗ trợ thực hiện lắp Camara an ninh tại khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, kinh phí được lấy từ nguồn vận động đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn thành phố Tây Ninh.

Các công trình nhằm thực hiện có hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, qua đó góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân.

                                                                                                                                                      LĐLĐ Thành phố TN