Công đoàn Khu kinh tế tổ chức đại hội thành lập công đoàn cơ sở

Ngày 30/9/2020, Ban vận động thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH công nghệ kỹ thuật Surephon (Việt Nam) thuộc Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III, phường An Tịnh, Trảng Bàng đã tổ chức đại hội thành lập công đoàn cơ sở. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh, ông Li Dong Sheng, Giám đốc Công ty và 12 công nhân lao động có đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn.

Công ty TNHH công nghệ kỹ thuật Surephon (Việt Nam) là doanh nghiệp có vốn đầu tư của Trung Quốc, bắt đầu hoạt động từ tháng 10/2019, ngành nghề chính là sản xuất linh kiện điện tử, với tổng số lao động hiện nay là 13 người.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành công đoàn cơ sở lâm thời gồm 03 ủy viên, đồng chí Trần Huỳnh Yến Nhi, Kế toán Công ty được bầu giữ chức vụ Chủ tịch. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên phát biểu chúc mừng 12 công nhân lao động gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam, đồng thời chỉ đạo Ban Chấp hành trong thời gian tới xây dựng quy chế làm việc, phối hợp tốt với Ban Giám đốc tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thường xuyên làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, xây dựng công đoàn cơ sở và Công ty ngày càng phát triển.

Tấn Trung