LĐLĐ huyện Gò Dầu tổ chức thành lập 02 công đoàn cơ sở

Ngày 01/10/2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Gò Dầu phối hợp cùng Ban vận động thành lập công đoàn cơ sở của 02 Công ty: Công ty TNHH kỹ thuật Điện tử Connector và Công ty TNHH gỗ Tân Mộc tổ chức đại hội thành lập công đoàn cơ sở; tham dự đại hội có đồng chí Trần Thị Thanh Kiều, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, đại diện Ban Giám đốc 02 doanh nghiệp cùng 116 công nhân có đơn xin gia nhập công đoàn.

Công ty TNHH kỹ thuật Điện tử Connector là doanh nghiệp có vốn đầu tư 100% nước ngoài, đi vào hoạt động từ tháng 01 năm 2020, có trụ sở tại: Ấp Suối Cao B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, chuyên sản xuất gia công các loại găng tay và phụ kiện, sản xuất gia công các loại quần áo thể thao, hiện có 85/93 công nhân có đơn xin gia nhập công đoàn. Tại đại hội thành lập công đoàn cơ sở đã bầu ra Ban Chấp hành với 05 ủy viên, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân được bầu chức danh Chủ tịch công đoàn cơ sở.

Công ty TNHH Gỗ Tân Mộc là doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, đi vào hoạt động từ tháng 01 năm 2019, có trụ sở tại: Ấp Rộc A, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, chuyên sản xuất gỗ thô, hiện có 31/31 công nhân có đơn xin gia nhập công đoàn. Tại đại hội thành lập công đoàn cơ sở đã bầu ra Ban Chấp hành với 03 ủy viên, đồng chí Huỳnh Thị Lan Phương được bầu chức danh Chủ tịch công đoàn cơ sở.

Đồng chí Trần Thị Thanh Kiều đã phát biểu chúc mừng các công nhân được gia nhập vào tổ chức Công đoàn Việt Nam, đồng thời chỉ đạo Ban Chấp hành 02 công đoàn cơ sở thời gian tới xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên trong Ban Chấp hành; xây dựng quy chế phối hợp với Ban Giám đốc doanh nghiệp, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền Bộ luật Lao động, luật Công đoàn, Điệu lệ Công đoàn Việt Nam, nội quy của doanh nghiệp đến đoàn viên, người lao động; chăm lo vật chất, tinh thần cho đoàn viên; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tạo mối quan hệ lao động hài hòa, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .

                                                                   LĐLĐ huyện Gò Dầu