CĐCS Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh tổ chức triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Bộ luật Lao động năm 2019 cho cán bộ công đoàn cơ sở

Nhằm kịp thời cập nhật kiến thức mới về nghiệp vụ công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, trong ngày 7/10/2020, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh đã tổ chức triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Bộ luật Lao động năm 2019 cho cán bộ công đoàn cơ sở.

Tham gia lớp tập huấn có 30 cán bộ là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT Công đoàn cơ sở Công ty, tổ trưởng, tổ phó công đoàn. Trong thời gian 01 ngày, các cán bộ công đoàn sẽ được báo cáo viên LĐLĐ tỉnh triển khai Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ, ngày 20/2/2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và chuyên đề về những điểm mới cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2019 (Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua. Bộ luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Bộ luật Lao động năm 2019 có 17 chương với 220 điều, giảm 22 điều so với Bộ luật Lao động năm 2012).

Thông qua đó giúp cho cán bộ Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh có thêm kiến thức phục vụ cho hoạt động công đoàn của Công ty ngày càng tốt hơn.

Quốc Tiến