Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh tổ chức thực hiện Giám sát năm 2020

Từ ngày 7/10/2020 – 9/10/2020, đoàn giám sát do đồng chí Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn cùng đại diện Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban CSPL và Văn phòng LĐLĐ tỉnh đã đến giám sát một số đơn vị như: Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố Tây Ninh, Ban Thường vụ LĐLĐ Thị xã Hòa Thành, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Nội dung giám sát gồm: Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; việc thực hiện Kế hoạch số 106/KH-LĐLĐ, ngày 20/12/2019 về “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động”, giai đoạn 2019 – 2023; việc phối hợp, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Thông qua hoạt động giám sát giúp Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chủ động nắm tình hình hoạt động của Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã, thành phố và Công đoàn ngành trong việc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh. Từ đó kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn thực hiện tốt hơn nữa vai trò của công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở mang lại hiệu quả cao, tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở nhằm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh

Quốc Tiến