LĐLĐ huyện Tân Biên tổ chức đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dương Minh Tuyền

Ngày 09/10/2020, Ban vận động thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dương Minh Tuyền tổ chức đại hội thành lập công đoàn cơ sở. Đến dự có đồng chí Trần Chí Tâm – Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Tân Biên, Ban Giám đốc Công ty và 30 công nhân lao động có đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn.

Công ty TNHH Dương Minh Tuyền có trụ sở tại: ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, ngành nghề kinh doanh Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột, hiện có 30 công nhân lao động.

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã hướng dẫn Ban vận động tuyên truyền, vận động công nhân, lao động gia nhập tổ chức Công đoàn. Sau một thời gian tuyên truyền tích cực đã có 30 công nhân lao động tự nguyện làm đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn. 

Tại đại hội thành lập công đoàn cơ sở, Ban Vận động báo cáo quá trình vận động, danh sách người lao động gia nhập tổ chức công đoàn; tuyên bố thành lập công đoàn cơ sở TNHH Dương Minh Tuyền và tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở gồm 03 người.

Phát biểu tại đại hội đồng chí Trần Chí Tâm – Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Tân Biên đã nêu sự cần thiết phải thành lập tổ chức Công đoàn trong Công ty, đồng thời còn nêu ra một số quyền và nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn. Đề nghị sau khi thành lập, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nên thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chủ doanh nghiệp làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức tốt các phong trào thi đua do công đoàn cấp trên và Công ty phát động, quan tâm chăm lo đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tiếp tục phát triển thêm đoàn viên công đoàn trong thời gian tới.

                                                                                                Lý Thành