LĐLĐ Châu Thành tổ chức tập huấn triển khai Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII), Bộ luật Lao động năm 2019

Ngày 09/10/2020 tại Hội trường Khối vận Huyện ủy Châu Thành, Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII), Bộ luật Lao động năm 2019 và công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở. Dự Hội nghị có các các đồng chí Ủy viên BCH, UBKT Liên đoàn Lao động huyện và hơn 100 đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc.

Các đại biểu đã được nghe đồng chí Dương Đại Lộc – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh triển khai các nội dung của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thực hiện điều lệ Công đoàn Việt Nam. Trong đó tập trung vào những quy định về công tác đoàn viên và công đoàn cơ sở; nguyên tắc, hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp công đoàn; quy định về cán bộ, bổ sung BCH công đoàn và các chức danh của BCH; khen thưởng, kỷ luật cán bộ công đoàn; quy định về công tác nữ công, tài chính và kiểm tra, giám sát…

Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Văn Nho – Phó Trưởng Ban Chính sách – Pháp luật kiêm Phó Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh đã triển khai những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019, có liên quan trực tiếp đến người lao động và người sử dụng lao động như: Hợp đồng lao động, chính sách tiền lương, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, độ tuổi nghỉ hưu của từng nhóm lao động cụ thể…Từ đó, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp. Đồng thời cũng giải đáp một số thắc mắc của các đại biểu về các vấn đề liên quan.

Hoàng An