Tổng LĐLĐ Việt Nam tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019

Lớp tập huấn diễn ra vào sáng ngày 16/10/2020, tại Khách sạn Công đoàn Thanh Đa – Thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự có đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng 70 cán bộ công đoàn đại diện cho các tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.

Theo đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Hội nghị đã nhấn mạnh “Bộ luật Lao động là một đạo luật quan trọng trong hệ thống pháp luật nước ta, nhằm xác lập và thúc đẩy thị trường lao động phát triển, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Với tư cách là những cán bộ công đoàn, người có sứ mệnh đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, ngoài bản lĩnh, tình cảm, trách nhiệm mỗi cán bộ công đoàn cần phải nắm vững pháp luật, nhất là Bộ luật Lao động, chỉ khi nắm vững pháp luật mới bảo vệ người lao động được tốt nhất”.

Trong thời gian 01 ngày, các cán bộ công đoàn tham gia đợt tập huấn sẽ được nghe các báo cáo viên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai các nội dung mới sửa đổi của Bộ luật Lao động năm 2019 về hợp đồng lao động; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; đối thoại tại nơi làm việc; giải quyết tranh chấp lao động; tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở; một số vấn đề cơ bản của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.

Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019 gồm 17 chương, 220 điều (giảm 22 điều so với Bộ luật Lao động 2012) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. 

Quốc Tiến