Công đoàn Khu kinh tế tổ chức Đại hội thành lập công đoàn cơ sở

Ngày 21/10/2020, Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH NPP Power (Việt Nam) thuộc Khu công nghiệp Thành Thành Công, phường An Hòa, Trảng Bàng đã tổ chức Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở. Đến dự có đồng chí Nguyễn Trọng Danh, Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh, ông Lee Chun Sheng  Phó Tổng Giám đốc Công ty và 282 công nhân lao động có đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn.

Công ty TNHH NPP Power (Việt Nam) là doanh nghiệp có vốn đầu tư của Trung Quốc, bắt đầu hoạt động từ tháng 11/2017, ngành nghề chính là sản xuất ắc quy, với tổng số lao động hiện nay là 370 người.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lâm thời 03 ủy viên, đồng chí Lại Sơn Lâm, trợ lý xưởng trưởng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch, Đại hội cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra công đoàn gồm 03 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Trọng Danh đã phát biểu chúc mừng 282 công nhân lao động gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam, đồng thời hướng dẫn Ban Chấp hành trong thời gian tới xây dựng quy chế làm việc, phối hợp tốt với Ban Giám đốc tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; ổn định sản xuất, vượt qua khó khăn và nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, xây dựng Công đoàn cơ sở và Công ty ngày càng phát triển và tiếp tục vận động các công nhân lao động còn lại tham gia vào tổ chức Công đoàn.

Tấn Trung