LĐLĐ huyện Tân Biên triển khai Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019

Sáng 23/10/2020, LĐLĐ huyện Tân Biên tổ chức Hội nghị triển khai những nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019 cho hơn 100 công đoàn cơ sở trong toàn huyện.

Bộ luật Lao động (BLLĐ) số 45/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019 với nhiều điểm mới, sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, thay thế cho Bộ luật Lao động năm 2012 hiện hành. Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019 gồm; 17 chương, 220 điều; Trong đó, có những điểm mới liên quan trực tiếp đến người lao động và người sử dụng lao động; đáng chú ý là các quy định về hợp đồng lao động, vấn đề tiền lương, Quyền lợi người lao động khi làm thêm giờ, tăng tuổi nghỉ hưu, Bảo hiểm xã hội cho người lao động, vấn đề đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; giải quyết tranh chấp lao động; trách nhiệm của tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người lao động trong quan hệ lao động…

Qua đó, nhằm góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho cán bộ, đoàn viên công đoàn tại các công đoàn cơ sở và người lao động tại các doanh nghiệp.

Đức Thịnh