Công đoàn ngành giáo dục tổ chức tổng kết năm học 2019 – 2020

Sáng ngày 29/10/2020, Công đoàn Ngành Giáo dục đã tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 – 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 – 2021. Đến dự có đồng chí Phan Văn Bua – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh và đồng chí Phạm Ngọc Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT.

Năm học 2019 – 2020, Công đoàn Ngành Giáo dục đã chỉ đạo tốt các công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức triển khai các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và tổ chức vận động các đơn vị, cá nhân tài trợ cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà với nhiều hình thức như: cấp học bổng, tập vở, sách giáo khoa, quần áo, xe đạp… với tổng kinh phí vận động: 23 tỷ đồng.  

Tuyên truyền vận động các đơn vị, trường học chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch dạy học qua Internet cho học sinh trong thời gian nghỉ học ở trường vì dịch Covid-19, đảm bảo việc thực hiện chương trình và phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid -19 của địa phương. Tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch Coid – 19 với tổng số tiền ủng hộ qua tin nhắn là 45.000.000đ, tiền mặt là 10.805.000đ.

Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” trong ngành Giáo dục – Đào tạo đã được cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “xây dựng đời sống văn hóa trong trường học”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được đông đảo giáo viên tích cực tham gia. Các công đoàn cơ sở đã có 331 đề tài, sáng kiến khoa học được Hội đồng khoa học Ngành Giáo dục chấm, trong đó có 03 đề tài loại A, 160 đề tài loại B, 107 đề tài loại C, 61 đề tài còn lại không đạt yêu cầu.

Năm học 2019 – 2020, Công đoàn Ngành Giáo dục đã xét và trình Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Cờ thi đua, Bằng khen chuyên đề  cho 04 cá nhân và 02 tập thể, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho 03 cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 12 cá nhân; Công đoàn Ngành Giáo dục tặng Giấy khen cho 20 tập thể và cá nhân.

                                                                             Bùi Anh Tuấn