Liên đoàn Lao động huyện Tân Châu tổ chức công bố quyết định thành lập CĐCS

Sáng ngày 30/10/2020, Liên đoàn Lao động huyện Tân Châu tổ chức công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH may mặc Power Việt Nam. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Lan – Chủ tịch LĐLĐ huyện Tân Châu, các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ huyện, Ban Giám đốc, Công đoàn cơ sở và 32 đoàn viên công đoàn.

Công ty TNHH may mặc Power Việt Nam, là doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhật Bản, chuyên sản xuất đồ may mặc xuất khẩu sang Nhật Bản với khoảng 50 công nhân lao động, đi vào hoạt động sản xuất ổn định bắt đầu từ tháng 01 năm 2020.

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã hướng dẫn Ban vận động tuyên truyền, vận động công nhân, lao động gia nhập tổ chức Công đoàn.

Sau một thời gian tuyên truyền tích cực đã có 32 công nhân lao động tự nguyện làm đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn. Trước đó tại đại hội ngày 26/10/2020, Ban Vận động báo cáo quá trình vận động, danh sách người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn; đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 03 ủy viên, bầu trực tiếp chức danh chủ tịch công đoàn, sau đó Ban Chấp hành tổ chức hội nghị bầu chức danh phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Lan đã chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cần phối hợp với lãnh đạo Công ty tiếp tục vận động người lao động tham gia vào tổ chức Công đoàn; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; phát động thi đua nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; chấp hành tốt chính sách, pháp luật của nhà nước. Đến thời điểm này, Liên đoàn Lao động huyện Tân Châu đã thành lập mới được 03 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp, vượt chỉ tiêu tỉnh giao về thành lập mới và phát triển mới, nâng số tổng công đoàn cơ sở lên 126 với 4.606 đoàn viên công đoàn.       

                                                                                                                                                                 Thanh Minh