Công đoàn Khu kinh tế tỉnh vận động ủy hộ miền Trung bị bão lũ

Thực hiện lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công văn chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc Ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Công đoàn khu kinh tế tỉnh tổ chức vận động đoàn viên, người lao động tại các công đoàn cơ sở trực thuộc. Kết quả có 41 công đoàn cơ sở trực thuộc và Ban Giám đốc một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia đóng góp với số tiền 1.541.158.000đ. Toàn bộ kinh phí trên được chuyển về Liên đoàn Lao động tỉnh theo quy định.

 Ban Giám đốc Công ty TNHH Pou Li Việt Nam trao tiền ủng hộ đồng bào miền Trung

Việc làm này đã thể hiện tinh thần đoàn kết “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” và chia sẻ những khó khăn với người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ của cán bộ, đoàn viên, người lao động, doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tấn Trung