Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh tổ chức tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019 cho cán bộ công đoàn cơ sở

Sáng 7/11/2020 Công đoàn Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019 cho cán bộ công đoàn cơ sở. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên – Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh cùng 150 cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo – Nữ công các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Trong thời gian 01 ngày, các cán bộ công đoàn tham gia tập huấn đã được đồng chí Nguyễn Văn Nho – Phó Trưởng ban Chính sách – Pháp luật, Chủ nhiệm Văn phòng tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên – Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh báo cáo, trao đổi, thảo luận một số nội dung mới sửa đổi của Bộ luật Lao động năm 2019 như: Một số vấn đề chung của Bộ luật Lao động năm 2019; Những nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2019 về hợp đồng lao động; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; đối thoại tại nơi làm việc; giải quyết tranh chấp lao động; tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở; một số vấn đề cơ bản của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp cho lực lượng cán bộ công đoàn cơ sở cập nhật kiến thức, nắm vững những điểm mới sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Lao động năm 2019. Từ đó phát huy vai trò của người cán bộ công đoàn cơ sở trong việc đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, góp phần cùng doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. 

Quốc Tiến