Tổng Liên đoàn tổ chức tập huấn “Nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ Công đoàn”

Từ ngày 24/11 đến 27/11/2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn Nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ Công đoàn năm 2020 cho 163 cán bộ công đoàn đang phụ trách công tác truyền thông của Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các công đoàn ngành Trung ương, công đoàn các Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tham dự khai mạc chương trình tập huấn có đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn, trường Đại học Công đoàn, Tạp chí Lao động Công đoàn…

Theo chương trình lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông Công đoàn các đơn vị được trang bị các kiến thức, chuyên đề “Kỹ năng tổ chức tuyên truyền về “Người tốt việc tốt” trong hoạt động công đoàn trên báo chí và mạng xã hội”; chuyên đề “Xây dựng và tổ chức lực lượng nòng cốt đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”; chuyên đề “Kỹ năng tổ chức thông tin trên báo chí và mạng xã hội”; chuyên đề “Kỹ năng sáng tạo các sản phẩm truyền thông đa phương tiện”; chuyên đề “Tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu chính trị – pháp luật”; chuyên đề “Tổ chức chiến dịch truyền thông về hoạt động lớn của đơn vị”…

Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu khai giảng lớp tập huấn

Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận vai trò truyền thông của cán bộ tuyên giáo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công đoàn ngành Trung ương và các tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đề nghị các cấp công đoàn mạnh dạn triển khai công tác truyền thông công đoàn trên các trang mạng xã hội. Đồng chí mong muốn hoạt động công đoàn được chia sẻ, truyền thông rộng rãi đến đông đảo đoàn viên công đoàn, người lao động.

Nhân chương trình khai giảng lớp tập huấn, Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu trực tuyến Bộ Luật lao động sửa đổi năm 2019 cho các tập thể đạt thành tích cao nhất. 

Minh Triệu