LĐLĐ tỉnh phối hợp tổ chức tập huấn cho lực lượng công nhân lao động nòng cốt tại các doanh nghiệp FDI, năm 2020

Thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Công An tỉnh về việc thực hiện xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong ngày 28/11/2020, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức 3 lớp tập huấn cho lực lượng công nhân lao động nòng cốt tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp FDI, đóng trên địa bàn Khu Liên hợp Công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Phước đông – Bời Lời Tây Ninh, trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế tỉnh gồm: Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Gain Lucky VN; Công đoàn cơ sở Cty TNHH Dongju Sports VN; Công đoàn cơ sở Cty TNHH Dệt sợi Continental.

Mỗi lớp tập huấn có 30 công nhân, lao động nòng cốt tham gia, nội dung do cán bộ Phòng An ninh kinh tế và Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc Công an tỉnh triển khai gồm: Hướng dẫn lực lượng nòng cốt trong công nhân lao động về kỹ năng nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc trong quá trình làm việc. Cách nhận biết các phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, các tệ nạn xã hội, thủ đoạn kích động các hoạt động ngừng việc tập thể, đình công, lãn công trong công nhân lao động; hướng dẫn xây dựng mô hình “Nhóm Zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm”.

Thông qua đợt tập huấn nhằm đẩy mạnh nâng cao nhận thức cho lực lượng công nhân, lao động nòng cốt tại các doanh nghiệp FDI thực hiện tốt vai trò của mình tại cơ sở đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh xử lý tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật tại các doanh nghiệp.

Quốc Tiến