Khai giảng lớp đào tạo chuyên viên, giảng viên về thỏa ước lao động tập thể

Sáng ngày 08/12/2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức khai giảng lớp đào tạo chuyên viên, giảng viên về thỏa ước lao động tập thể khóa 10 – Modul 1 tại thành phố Vũng Tàu cho 29 cán bộ công đoàn của 11 tỉnh, thành và 4 công đoàn ngành trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hà – Phó Trưởng Ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu khai giảng lớp đào tạo

Tham gia lớp đào tạo, các cán bộ công đoàn được giới thiệu những quy định mới của Bộ luật Lao động 2019; cơ sở pháp lý, quy định và những định hướng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác thỏa ước lao động tập thể; thông tin tổng thể về lịch sử hình thành và phát triển thỏa ước lao động tập thể; quy trình thương lượng tập thể hiệu quả trên thực tế; thực hành xây dựng kế hoạch thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể; thực hành thu thập thông tin, mong muốn của người lao động về nội dung dự kiến thương lượng tập thể…

Mục tiêu của lớp học này nhằm đẩy mạnh công tác đối thoại, thương lượng tập thể và nâng cao chất lượng của thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp. Phát biểu khai mạc lớp đào tạo, đồng chí Trần Thị Thanh Hà, Phó Trưởng Ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết liên tục nhiều năm qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã mở nhiều lớp đào tạo giảng viên, chuyên gia về thỏa ước lao động tập thể.

Lớp đào tạo chuyên viên, giảng viên về thỏa ước lao động tập thể khóa 10 – Modul 1 kéo dài đến hết ngày 12/12/2020.

Minh Triệu