Công đoàn Khu kinh tế tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ giai đoạn 2017-2020

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp do Nghị quyết Đại hội III, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đề ra, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Chiều ngày 15/12/2020, Công đoàn Khu kinh tế đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 và sơ kết giữa nhiệm kỳ, dự Hội nghị có 10 Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế, Chủ trì Hội nghị.

Trong Hội nghị, Ban Chấp hành đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các công đoàn cơ sở, cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động đã nỗ lực thực hiện trong những năm qua, các mục tiêu, chỉ tiêu đã đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra như: thành lập công đoàn cơ sở được 52/17, đạt 305,88%; phát triển đoàn viên 43.668, tăng thực tế là 13.921, đạt 148,05 chỉ tiêu trung bình hàng năm; 55% công đoàn cơ đạt vững mạnh, trong đó có 15% đạt vững mạnh xuất sắc, đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết; thu kinh phí, đoàn phí công đoàn đạt 101% (Nghị quyết là 80%); thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể đạt 82% (Nghị quyết là 80%); tổ chức Hội nghị người lao động đạt 65,96% (Nghị quyết 65%)…

Ban Chấp hành đã thống nhất với những mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện trong 02 năm còn lại của nhiệm kỳ. Trong đó, chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và công nhân lao động; đẩy mạnh các hoạt động “Tháng Công nhân”, chương trình “Tết Sum vầy”, xây tặng nhà “Mái ấm Công đoàn”, quan tâm chăm lo cho đoàn viên và công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tấn Trung