Liên đoàn Lao động huyện Tân Châu tổ chức đại hội thành lập CĐCS

Trước đó,  ngày 19/12/2020, Ban Vận động thành lập Công đoàn cơ sở Công ty  TNHH MTV Phúc Tài Tây Ninh tổ chức Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Công ty. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Lan – Chủ tịch LĐLĐ huyện; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngọc – Bí thư Đảng ủy xã Tân Hội; đồng chí Nguyễn Tiến Sĩ – Chủ tịch UBND xã Tân Hội và 192 công nhân lao động.

Công ty  TNHH MTV Phúc Tài Tây Ninh đi vào hoạt động ổn định từ tháng 11/2020, Công ty là doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, ngành nghề chính là sản xuất giày với tổng số lao động hiện nay là 197 người. Có địa chỉ đóng tại xã Tân Hội huyện Tân Châu Tây Ninh.

Tại đại hội đã bầu ra 05 ủy viên BCH, bầu trực tiếp chủ tịch CĐCS, kết quả đồng chí Lê Tuấn Thanh giữ chức danh Chủ tịch. Ban Chấp hành đã bầu ra Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT công đoàn cơ sở, đồng chí Đặng Thị Anh Thư giữ chức danh Phó Chủ tịch – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.                                                                                                                                           

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Lan – Chủ tịch LĐLĐ huyện Tân Châu phát biểu chúc mừng 192 công nhân lao động gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam, đồng thời chỉ đạo Ban Chấp hành trong thời gian tới xây dựng quy chế làm việc, phối hợp tốt với Ban Giám đốc tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thường xuyên làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, xây dựng công đoàn cơ sở và Công ty ngày càng phát triển.

Thanh Minh