Chi bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Hội nghị diễn ra vào chiều ngày 28/12/2020, chủ trì hội nghị đồng chí Phan Thị Hồng Đào – Phó Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh cùng 28/30 đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh tham dự.

Toàn cảnh hội nghị học tập Nghị quyết

Hội nghị đã nghe các đồng chí chi ủy chi bộ quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó nhấn mạnh những quan điểm, chủ trương, định hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá nêu ra tại Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII; những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII.

Sau đợt học tập Nghị quyết, các đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia viết bài thu hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quốc Tiến