Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020

Sáng ngày 29/12/2020, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020. Đến dự có đồng chí Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; đồng chí Võ Văn Tân – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cùng các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Viên chức tỉnh, các công đoàn cơ sở đã tích cực tham gia với chính quyền trong xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan. Công tác chăm lo cho đoàn viên được quan tâm như: thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, tặng quà cho 6.881 lượt đoàn viên, người lao động nhân dịp lễ, tết…với tổng số tiền hơn 5,3 tỷ đồng, duy trì tổ chức góp vốn xoay vòng không tính lãi, số tiền 263 triệu đồng. Hỗ trợ kinh phí xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 07 đoàn viên với số tiền 290.000.000đ. Tuyên truyền vận động CBCCVCLĐ tham gia đóng góp các hoạt động xã hội từ thiện số tiền 3,3 tỷ. Vận động hiến máu nhân đạo 887 lượt người.

Đồng chí Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân

Công tác phát triển đoàn viên được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 364 đoàn viên công đoàn, so với đầu nhiệm kỳ tăng 96 đoàn viên công đoàn, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Giới thiệu 315 đoàn viên công đoàn ưu tú và có 216 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp Đảng, vượt 8% so với Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Viên chức tỉnh đề ra. Hiện nay tổng số đoàn viên là 3.777/3.812 CBCCVCLĐ, với 50 công đoàn cơ sở. Hàng năm, có 100% công đoàn cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt 5% so với Nghị quyết Đại hội đề ra (95%).

Đồng chí Võ Văn Tân – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Về hoạt động Công đoàn năm 2020, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các công đoàn cơ sở bám sát chương trình hoạt động của Công đoàn Viên chức tỉnh và công đoàn cơ sở để phấn đấu đạt các chỉ tiêu được giao. Kết quả trong năm 2020, các chỉ tiêu đạt như sau: Có 50/50 công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020, đạt tỷ lệ 100%; cập nhật phần mềm quản lý được 3.773/3.111 đoàn viên, đạt tỷ lệ 121,28%; tổ chức thực hiện 01 cuộc giám sát và phản biện xã hội đối với 02 công đoàn cơ sở theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị; kiểm tra tài chính Công đoàn đồng cấp được 01/01 cuộc, đạt tỷ lệ 100%; giới thiệu được 110/100 đoàn viên ưu tú cho Đảng, đạt tỷ lệ 110%… Có 49/50 công đoàn cơ sở đạt loại xuất sắc và 01/50 công đoàn cơ sở đạt loại tốt.

Dịp này, Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen cho 14 tập thể, 41 cá nhân và LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 18 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm 2020.

Quốc Tiến