Công đoàn Ngành Y tế tổ chức tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020

Ngày 29/12/2020, Ban Chấp hành Công đoàn Ngành Y tế tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Thị Hồng Sa -Trưởng ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Trần Văn Sỹ – Phó Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Phạm Văn Nam – Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế và các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên ủy ban kiểm tra, Ban Nữ công; Chủ tịch (Phó Chủ tịch) của 27 công đoàn cơ sở trực thuộc.

Năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng không nhỏ đến ngành Y tế. Đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, công nhân, viên chức, lao động trong ngành phải căng mình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Vì thế, công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn bị ảnh hưởng rất lớn. Vượt qua những khó khăn, hoạt động công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động toàn ngành đã đạt nhiều kết quả tích cực:

Về hoạt động Công đoàn năm 2020, Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Y tế tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các công đoàn cơ sở bám sát chương trình hoạt động của Công đoàn Ngành Y tế và công đoàn cơ sở để phấn đấu đạt các chỉ tiêu được giao. Kết quả trong năm 2020, các chỉ tiêu đạt như sau: Có 24/24 công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, 03/03 doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người lao động, đạt tỷ lệ 100%; cập nhật phần mềm quản lý được 3.368/3.129 đoàn viên, đạt tỷ lệ 107,63%; tổ chức thực hiện 01 cuộc giám sát và phản biện xã hội đối với 01 công đoàn cơ sở theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị; kiểm tra tài chính Công đoàn đồng cấp được 01/01 cuộc, đạt tỷ lệ 100%; giới thiệu được 121/80 đoàn viên ưu tú cho Đảng, đạt tỷ lệ 151%… Có 28/28 công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020. Công tác chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động được Công đoàn ngành và Ban chấp hành công đoàn cơ sở quan tâm thực hiện tốt như: tổ chức thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, lễ, tết cho đoàn viên, công chức, viên chức, lao động được 696 lượt với số tiền 207.130.000 đồng, góp vốn  xoay vòng không tính lãi với tổng số tiền 217.000.000đồng giúp cho 60 CBCCVCLĐ; vận động đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo được 144 đơn vị máu; đóng góp quỹ “Mái ấm Công đoàn” được 424.461.000 đồng. Ủng hộ miền Trung bị bão lũ được 59.623.000 đồng, Ủng hộ phòng chống dịch Covid – 19 được 10.000.000 đồng.

Nhân dịp này, Công đoàn Ngành Y tế khen thưởng cho 05 tập thể và 58 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động Công đoàn năm 2020. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 05 Bằng khen cá nhân, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 01 Cờ thi đua khối công đoàn cơ sở Ngành Y tế, 01 Bằng khen tập thể và 24 Bằng khen cá nhân có thành tích trong hoạt động Công đoàn năm 2020; 01 Bằng khen tập thể và 01 Bằng khen cá nhân cho chuyên đề “Nữ 2 giỏi”. 

Đình Tiến