Hội nghị cán bộ, công chức Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tây Ninh năm 2021

Ngày 08/01/2021, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021, tham dự có Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng cùng toàn thể cán bộ, công chức chi nhánh.

Hội nghị đã nghe và thảo luận các báo cáo: về hoạt động Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2020; báo cáo công khai tài chính năm 2020; báo cáo Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020; báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2021. Hội nghị nhất trí thông qua Nghị quyết năm 2021 và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2022 gồm 03 thành viên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hiền – Giám đốc NHNN khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2020, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2021 với tinh thần trách nhiệm chủ động, sáng tạo trong công tác, thống nhất của tập thể cán bộ, công chức nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, đồng thời kêu gọi toàn thể công chức Chi nhánh tăng cường mối đoàn kết, nhất trí, phối hợp hỗ trợ tốt trong công tác chuyên môn, đẩy mạnh nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học trong đội ngũ cán bộ trẻ nhằm đảm đương trọng trách, kế thừa và phát triển sự nghiệp của Ngành, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Tại Hội nghị, Ban Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác công đoàn năm 2020.

NHNN Chi nhánh tỉnh