Hội nghị tổng kết hoạt động phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh và 6 tổ chức chính trị – xã hội, xã hội nhân đạo năm 2020

Hội nghị diễn ra vào chiều ngày 18/3/2021 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức, tham dự có lãnh đạo Quân khu 7; đồng chí Lê Minh Thế – Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Hoàng Xuân Cường – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo 6 tổ chức chính trị – xã hội tỉnh cùng lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự và LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu tham dự nghe đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thông qua báo cáo kết quả phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với lãnh đạo 6 tổ chức chính trị – xã hội tỉnh năm 2020; báo cáo tóm tắt Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với lãnh đạo 6 tổ chức chính trị – xã hội tỉnh năm 2021.

Các đồng chí lãnh đạo chứng kiến ký kết Chương trình phối hợp hoạt động năm 2021 giữa các đơn vị.

Trong năm 2020, Bộ CHQS tỉnh và 6 tổ chức chính trị – xã hội, xã hội nhân đạo tỉnh đã triển khai Chương trình phối hợp hoạt động đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ; nội dung, phương pháp phối hợp hoạt động luôn đổi mới, bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng ngành, huy động sức mạnh tổng hợp để đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Nhiều mô hình hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực như: Phối hợp làm công tác dân vận, tham gia xóa đói giảm nghèo; xây dựng tổ chức vững mạnh, lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện; thực hiện chính sách xã hội, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; xây dựng Quỹ “Ngày vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”, xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa Quân – Dân, nhà Chữ thập đỏ; các mô hình phối hợp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giới thiệu và giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ…

Sự phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh và 6 tổ chức chính trị – xã hội, xã hội nhân đạo tỉnh ngày càng có ý nghĩa chính trị sâu sắc, không ngừng tăng cường tình đoàn kết quân – dân, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, tham gia thực hiện có hiệu quả nội dung, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, làm cho nhân dân tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước và chính quyền các cấp, kiên quyết đấu tranh chống quan điểm, luận điệu sai trái, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và lợi ích quốc gia, dân tộc.

Qua thảo luận, một số ý kiến đóng góp cho chương trình phối hợp như: cần bổ sung công tác dân vận, công tác diễn tập phòng thủ, kinh phí hoạt động, công tác phối hợp, ngoài phối hợp chung giữa các đơn vị, cần có những phối hợp riêng giữa Bộ CHQS tỉnh và 6 tổ chức chính trị – xã hội, xã hội nhân đạo…Tiếp thu những ý kiến đóng góp, Bộ CHQS tỉnh bổ sung hoàn chỉnh vào văn bản và tiến hành ký kết Chương trình phối hợp hoạt động năm 2021 do đơn vị Tỉnh đoàn làm Cụm trưởng. 

Quốc Tiến