Công ty TNHH EAGLE VINA tổ chức đại hội thành lập CĐCS

Chiều ngày 19 tháng 3 năm 2021, Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH EAGLE VINA đã tổ chức đại hội thành lập Công đoàn cơ sở. Đến dự có đồng chí Trần Văn Tèo – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Bến Cầu; đồng chí Nguyễn Hòa Nhẫn – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; ông KIM KWANG SUK – Giám Đốc Sản Xuất và 99 công nhân lao động có đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn.

Công ty TNHH EAGLE VINA là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, bắt đầu hoạt động từ tháng 02/2021, ngành nghề chính là chuyên sản xuất banh golf, với tổng số lao động hiện nay là 99 người.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lâm thời gồm 05 ủy viên, đồng chí Nguyễn Tấn Lộc – Tổ phó bộ phận Core được bầu giữ chức vụ Chủ tịch, đại hội cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở gồm 03 ủy viên. Đồng chí Trần Văn Tèo đã phát biểu chúc mừng 99 công nhân lao động gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam, đồng thời chỉ đạo Ban Chấp hành trong thời gian tới xây dựng quy chế làm việc, phối hợp tốt với Ban Giám đốc tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; ổn định sản xuất, vượt qua khó khăn và nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, xây dựng Công đoàn cơ sở và Công ty ngày càng phát triển bền vững./.

Lâm Cường