LĐLĐ huyện Gò Dầu tổ chức đại hội thành lập CĐCS Công ty TNHH đầu tư sản xuất Liên Vĩnh

Thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2021, trưa ngày 25/3/2021, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Gò Dầu cùng Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH đầu tư sản xuất Liên Vĩnh tổ chức đại hội thành lập Công đoàn cơ sở, tham dự có đồng chí Trần Thị Thanh Kiều – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, ông Zheng Guo Hong – Tổng Giám đốc Công ty, cùng 50 công nhân lao động. Công ty TNHH đầu tư sản xuất Liên Vĩnh là doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, có trụ sở tại số 2, đường Nông Trường, ấp Suối cao B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Công ty hoạt động từ tháng 2/2020, chuyên in gia công giày xuất khẩu, tổng số lao động 150 người. Thời gian qua, Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở Công ty tổ chức tuyên truyền, vận động, đến nay đã có 70 công nhân lao động có đơn xin gia nhập công đoàn. Tại đại hội thành lập Công đoàn cơ sở, Ban vận động báo cáo quá trình vận động người lao động gia nhập công đoàn; thông qua danh sách người lao động xin gia nhập công đoàn; tuyên bố thành lập Công đoàn cơ sở và tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở với 3 ủy viên, đồng chí Đặng Thị Thùy Linh được bầu chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Trong dịp này, đồng chí Trần Thị Thanh Kiều đã chúc mừng 70 đoàn viên gia nhập vào tổ chức Công đoàn Việt Nam, đồng thời chỉ đạo Công đoàn cơ sở xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, phối hợp cùng Ban Giám đốc Công ty xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, chăm lo tốt về quyền lợi vật chất, tinh thần cho đoàn viên, tiếp tục tuyên truyền kết nạp thêm công nhân lao động vào tổ chức Công đoàn.

 Bình Minh