LĐLĐ tỉnh phối hợp CĐVC tỉnh tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hội nghị diễn ra vào sáng ngày 31/3/2021, tham dự có đồng chí Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; chủ trì Hội nghị đồng chí Võ Văn Tân – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cùng 100 cán bộ Ban Chấp hành công đoàn cơ sở.

Mở đầu Hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe đồng chí Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tuyên truyền các quy định của pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2020; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2019; Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026”. Trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần…); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri … Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026…

Đồng thời tổ chức giao ban Quý I năm 2021, Công đoàn Viên chức tỉnh chỉ đạo các công đoàn cơ sở giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, lao động; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; tham gia giám sát việc thực hiện hợp đồng lao động. Có 50/50 công đoàn cơ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đúng thời gian quy định.

Công đoàn Viên chức tỉnh vận động các công đoàn cơ sở duy trì tổ góp vốn không lấy lãi, với số tiền trên 216 triệu đồng góp phần giải quyết khó khăn trong cuộc sống cho 107 CBCCVCLĐ. Tổ chức thăm hỏi 4.220 trường hợp CBCCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hiếu hỉ, lễ tết với số tiền trên 1,9 tỷ đồng.

Phương hướng quý II, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh sẽ chỉ đạo các công đoàn cơ sở tập trung triển khai thực hiện các hoạt động: Tổ chức tuyên truyền và sinh hoạt tài liệu các ngày lễ lớn và sự kiện trọng đại, chính trị; phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân, viên chức, lao động; triển khai Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở năm 2021; tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2021; tổ chức sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2021… 

Quốc Tiến