Công đoàn Khu kinh tế tỉnh tổ chức đại hội thành lập công đoàn cơ sở

Ngày 01/4/2021, Ban vận động thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH Vietta Industries (Việt Nam) thuộc Khu công nghiệp Trảng Bàng, phường An Bình, Trảng Bàng đã tổ chức đại hội thành lập Công đoàn cơ sở. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh, ông Quan Ming Hui, Xưởng trưởng Công ty và 60 công nhân lao động có đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn.

Công ty TNHH Vietta Industries (Việt Nam) là doanh nghiệp có vốn đầu tư của Trung Quốc, bắt đầu hoạt động từ tháng 3/2019, ngành nghề chính là sản xuất bồn rửa Inox, với tổng số lao động hiện nay là 110 người.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lâm thời gồm 03 ủy viên, đồng chí Phạm Thị Mỹ Hạnh, Tổ trưởng đóng gói được bầu giữ chức vụ Chủ tịch, đại hội cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở gồm 03 ủy viên. Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên đã phát biểu chúc mừng 60 công nhân lao động gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam, đồng thời chỉ đạo Ban Chấp hành trong thời gian tới xây dựng quy chế làm việc, phối hợp tốt với Ban Giám đốc tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; ổn định sản xuất, vượt qua khó khăn và nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, xây dựng Công đoàn cơ sở và Công ty ngày càng phát triển.

Tấn Trung