Công đoàn Khu kinh tế tổ chức tuyên truyền Bầu cử

Buổi tuyên truyền được thực hiện ngày 09/4/2021, tại Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Young IL Việt Nam (có trên 1.000 lao động), thuộc Khu Công nghiệp Thành Thành Công, thị xã Trảng Bàng. Đồng chí Đỗ Minh Triệu, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh đến dự và báo cáo chuyên đề.

Tại buổi tuyên truyên, hơn 100 đoàn viên và công nhân lao động được nghe báo cáo về ý nghĩa, tầm quan trọng; quy định của Hiến pháp và pháp luật về vai trò, vị trí, chức năng của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; quyền và trách nhiệm đi bầu cử của công dân; tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp… Thông qua buổi tuyên truyền, giúp cho đoàn viên và công nhân lao động Công ty hiểu rõ hơn về cuộc bầu cử – Ngày hội của toàn dân tộc Việt Nam, đồng thời với mong muốn các đoàn viên và công nhân lao động cũng là những người có nhiệm vụ tuyên truyền sâu rộng trong công nhân lao động tại Công ty, gia đình và nơi cư trú, để vận động toàn dân tham gia bầu cử vào ngày 23/5/2021. Được biết, đây là 01 trong 16 cuộc tuyên truyền được thực hiện tại các công đoàn cơ sở có trên 1.000 đoàn viên trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh.

Tấn Trung