Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021

Thực hiện Hướng dẫn số 30/HD – LĐLĐ, ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh về Hoạt động Khối thi đua liên đoàn lao động các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành và tương đương, công đoàn cơ sở trực thuộc, các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 540/QĐ – LĐLĐ ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh về việc củng cố, kiện toàn Khối thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Ngày 09/04/2021, tại Liên đoàn Lao động thị xã Hoà Thành, khối thi đua huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội nghị triển khai quy chế hoạt động bảng điểm thi đua và ký kết giao ước năm 2021 do Liên đoàn Lao động thị xã Hoà Thành làm khối trưởng. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Phan Văn Bua – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.  Hội nghị đã thống nhất cao các nội dung mà khối thi đua đề ra. Năm 2021, khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh sẽ đoàn kết, chia sẻ và cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ và chỉ tiêu đề ra.

                                                                                          LĐLĐ Hòa Thành