Công đoàn Khu kinh tế tổ chức đại hội thành lập CĐCS Công ty TNHH công cụ Xinke (Việt Nam)

Ngày 13/4/2021, Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH công cụ Xinke (Việt Nam) thuộc Khu Chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng đã tổ chức đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Công ty. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên – Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh, ông Lu Shu Hui, Tổng Giám đốc và 54 công nhân lao động Công ty có đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn.

Công ty TNHH công cụ Xinke (Việt Nam) là doanh nghiệp có vốn đầu tư của Trung Quốc, bắt đầu hoạt động từ tháng 03/2019, ngành nghề chính là sản xuất dụng cụ đục gỗ, công cụ đánh dấu và bột đánh dấu, với tổng số lao động hiện nay là 90 người.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lâm thời gồm 03 ủy viên, đồng chí Cao Thị Lượm, Quản lý nhân sự Công ty được bầu trực tiếp tại đại hội giữ chức vụ Chủ tịch; Hội nghị Ban Chấp hành phiên đầu tiên đã bầu Ủy ban kiểm tra gồm 03 ủy viên, đồng chí Nguyễn Thị Việt Phương, bộ phận xuất nhập khẩu được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm. Cũng tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên phát biểu chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và 54 công nhân lao động gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam, đồng thời chỉ đạo Ban Chấp hành trong thời gian tới xây dựng quy chế làm việc, phối hợp tốt với Ban Giám đốc tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thường xuyên làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, xây dựng Công đoàn cơ sở và Công ty ngày càng vững mạnh, phát triển.

Tấn Trung