Đại hội thành lập CĐCS Công ty TNHH Atechs Industrial (Việt Nam)

Ngày 14/4/2021, Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Atechs Industrial (Việt Nam) tổ chức đại hội thành lập. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên – Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh, ông Leng Ben Sheng Stanley – Giám đốc hành chính và 220 công nhân lao động Công ty có đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn.

Công ty TNHH Atechs Industrial (Việt Nam) có địa chỉ tại đường số 7, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, là doanh nghiệp có vốn đầu tư của Singapore, đi vào hoạt động từ tháng 01/2020, ngành nghề chính là sản xuất giày, với tổng số lao động hiện nay là 480 người.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lâm thời gồm 03 ủy viên, bầu trực tiếp tại đại hội đồng chí Vũ Trà My, kế toán Công ty giữ chức vụ Chủ tịch; bầu Ủy ban kiểm tra công đoàn gồm 03 ủy viên, đồng chí Trần Chí Tuấn, Chủ nhiệm hành chính Công ty giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Tại đại hội đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên đã phát biểu chúc mừng 220 công nhân lao động gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam, đồng thời hướng dẫn Ban Chấp hành trong thời gian tới xây dựng quy chế làm việc, phối hợp tốt với Ban Giám đốc tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; ổn định sản xuất, vượt qua khó khăn và nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid -19; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.

Tấn Trung