LĐLĐ huyện Dương Minh Châu tổ chức tuyên truyền bầu cử

Vừa qua vào ngày 09/4/2021, tại hội trường Huyện ủy Dương Minh Châu, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Vssid – Bảo hiểm xã hội số và họp giao ban hoạt động công đoàn tháng 4/2021.Tham dự có trên 100 đại biểu là ủy viên Ban chấp hành công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện Dương Minh Châu.

Dịp này, đồng chí Dương Đại Lộc – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh – Phụ trách huyện Dương Minh Châu đã phổ biến về vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu; việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri; những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, người dân có thể tìm hiểu thông tin chính thức về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biệu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh tại chuyên mục “Thông tin bầu cử” trên cổng thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân tỉnh, tại địa chỉ: http://hdnd.tayninh.gov.vn/.

Anh Thi