LĐLĐ huyện Châu Thành khảo sát vận động thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước năm 2021

Ngày 13/4/2021, Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành tổ chức khảo sát tình hình hoạt động và củng cố, kiện toàn tổ chức công đoàn cơ sở, thành lập mới công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước năm 2021, đoàn khảo sát do đồng chí Phạm Thành Thêm – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện làm trưởng đoàn, tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thị Kiều Nương – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Lê Minh Hoàng – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện; đồng chí Nguyễn Văn Khanh – Phó Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện; Đồng chí Trịnh Hữu Thọ – Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện và đại diện Đội Xây dựng Phong trào an ninh Tổ quốc Công an huyện Châu Thành.

Thời gian đoàn công tác khảo sát từ ngày 13/4/2021 đến ngày 15/4/2021 tại 10 doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, qua nắm tình hình, đoàn công tác đã phân tích và vận động để các chủ doanh nghiệp nơi doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn để người lao động thấy rõ quyền và lợi ích hợp pháp đối với việc thành lập tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp, đồng thời các ngành tham gia đoàn công tác trao đổi hướng dẫn doanh nghiệp hồ sơ, thủ tục và nội dung liên quan đến thực hiện chế độ pháp luật lao động theo những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019; hướng dẫn cài đặt Bảo hiểm xã hội số VssID, cung cấp tài liệu thông tin và hồ sơ pháp lý liên quan. Bên cạnh đó, đến gặp gỡ 02 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài công tác nắm tình hình hoạt động công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, bên cạnh đó đoàn công tác còn trao đổi cùng Ban Chấp hành công đoàn cơ sở xét chọn đoàn viên công đoàn ưu tú tiêu biểu cho Đảng xem xét kết nạp và thành lập chi bộ Đảng tại công ty khi đủ điều kiện theo quy định. Qua khảo sát và trao đổi đa số các doanh nghiệp thống nhất thực hiện các nội dung về pháp luật lao động cho người lao động theo đúng quy định luật hiện hành, đồng thời trích nộp 02% kinh phí công đoàn và nghiên cứu tiến tới thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm hài hoà quyền và lợi ích của các bên trong quan hệ lao động.

                                                                                                                     Hồng Điệp