Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 4/2021

Sáng ngày 16/4/2021 Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên Công đoàn, tuyên truyền một số nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng và một số vấn đề cơ bản của Luật Cư trú.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Khải – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, đồng chí Dương Đại Lộc – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và hơn 140 đại biểu là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành (tương đương); Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh; công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức, Công đoàn ngành Giáo dục, Y tế, Nông nghiệp; Công đoàn ngành Trung ương và cán bộ, công chức cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tại Hội nghị đồng chí Trần Văn Khải – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thông báo một số tình hình về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, một số chủ trương, biện pháp của Đảng, Nhà nước ở địa phương về phòng, chống tham nhũng trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tiếp đó cán bộ công đoàn nghe Báo cáo viên Nguyễn Thị Kim Hương – Trưởng Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp trình bày một số vấn đề cơ bản của Luật Cư trú có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

Qua Hội nghị đã giúp cho cán bộ công đoàn, báo cáo viên, tuyên truyền viên nắm được những kiến thức cơ bản về công tác phòng, chống tham nhũng và Luật Cư trú phục vụ cho công tác tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Nguyễn Duy