Đại hội thành lập CĐCS Công ty TNHH Tân Đại Ngọc huyện Châu Thành

Chiều ngày 20/4/2021, Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tân Đại Ngọc tổ chức Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở. Đến dự có đồng chí Phạm Thành Thêm – Chủ tịch LĐLĐ huyện; đồng chí Lê Minh Hoàng – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện cùng toàn thể người lao động Công ty TNHH Tân Đại Ngọc.

Công ty TNHH Tân Đại Ngọc có địa chỉ tại Cụm Công nghiệp Thanh Điền, Ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, đi vào hoạt động từ tháng 01/2021, ngành nghề chính là sản xuất may mặc, với tổng số lao động hiện nay là 112 người.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lâm thời gồm 05 đồng chí, Chủ tịch Công đoàn cơ sở là đồng chí Trần Huỳnh Mỹ Châu và kết nạp 32 đoàn viên công đoàn.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Thành Thêm – Chủ tịch LĐLĐ huyện chúc mừng Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tân Đại Ngọc chính thức đi vào hoạt động. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu và giao nhiệm vụ cho Công đoàn cơ sở: Xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban Giám đốc và Công đoàn; quy chế hoạt động của Ban Chấp hành lâm thời và phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành, chủ động tham gia với Ban Giám đốc Công ty xây dựng các nội quy, quy chế và Thỏa ước lao động tập thể Công ty theo quy định, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ nhất và quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.   

                                                                                 Hồng Điệp