Bế giảng Lớp bồi dưỡng kết nạp đảng đợt 2 năm 2021

Sáng ngày 26/10/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức bế giảng và trao chứng nhận cho các học viên Lớp bồi dưỡng kết nạp đảng đợt 2 năm 2021. Tham dự có đồng chí Trịnh Văn Phước – Tỉnh ủy viên, Bí thư  Đảng ủy Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng 117 học viên.

Phó Bí thư Đảng ủy khối Nguyễn Thúy Oanh trao giấy chứng nhận cho các học viên

Lớp bồi dưỡng kết nạp đảng lần này diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tất cả học viên được chia ra 2 địa điểm học là hội trường Đảng ủy Khối và hội trường của Viễn thông Tây Ninh, trong đó 57 học viên của hội trường Viễn thông Tây Ninh học trực tuyến. Tất cả học viên đều phải có kết quả test COVID-19 âm tính trong vòng 72 giờ trước khi vào hội trường.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên được trang bị 6 chuyên đề lý luận chính trị như: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tây Ninh và chuyên đề Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

100% học viên đều hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa gồm 90 câu hỏi trắc nghiệm, cùng một bài tự luận và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Trong đó có 2 học viên đạt loại giỏi và được Đảng ủy Khối khen thưởng.

Lê Tâm