LĐLĐ huyện Gò Dầu thành lập 02 công đoàn cơ sở

Thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2021, sáng ngày 29/10/2021, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Gò Dầu tổ chức Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Kim Việt Phong.

Tham dự đại hội có đồng chí Trần Thị Thanh Kiều – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện. Công ty TNHH MTV Kim Việt Phong gia công giày thể thao xuất khẩu có 60 lao động. Qua thời gian Ban vận động thành lập công đoàn cơ sở công ty tuyên truyền, vận động, có 29 công nhân viết đơn xin gia nhập công đoàn. Tại Đại hội thành lập công đoàn cơ sở, Ban vận động báo cáo quá trình vận động người lao động gia nhập công đoàn; thông danh sách người lao động xin gia nhập công đoàn; tuyên bố thành lập Công đoàn cơ sở; bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ sở với 3 ủy viên, đồng chí Nguyễn Ngọc Mẫn được bầu chức danh chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Kim Việt Phong. Trong dịp này, đồng chí Trần Thị Thanh Kiều đã chúc mừng 29 đoàn viên gia nhập Công đoàn Việt Nam, chỉ đạo công đoàn cơ sở xây dựng quy chế làm việc của Ban chấp hành, phối hợp cùng Giám đốc xây dựng thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, chăm lo tốt quyền lợi vật chất, tinh thần cho đoàn viên, tiếp tục tuyên truyền kết nạp thêm công nhân vào tổ chức công đoàn.

Được biết, sáng cùng ngày Liên đoàn Lao động huyện Gò Dầu cũng đã tổ chức Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hinh Khải Thịnh với 10 đoàn viên công đoàn.

 Văn Hùng