Thành lập CĐCS Công ty TNHH MTV TS Farm Việt Nam

Chiều ngày 29/10/2021, Ban vận động Công ty TNHH MTV TS Farm Việt Nam (ấp B4, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) tổ chức Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV TS Farm Việt Nam. Tham dự Đại hội có đồng chí Thái Thị Bích Thủy – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, ông Chung Joo Kyung – Giám đốc Công ty và 12 công nhân lao động tham dự.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở gồm 03 uỷ viên và đồng chí Nguyễn Hoàng Thanh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn cơ sở.

Tại Đại hội đồng chí Thái Thị Bích Thủy đã tặng hoa và phát biểu chúc mừng Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV TS Farm Việt Nam được thành lập. Đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khẩn trương thực hiện xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban Giám đốc và Công đoàn; quy chế hoạt động của Ban Chấp hành; tham gia với Ban Giám đốc Công ty xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đồng thời đề nghị Ban giám đốc Công ty quan tâm tạo điều kiện cho Công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả.

BÍCH THỦY