Công ty TNHH Kenries International tổ chức Đại hội thành lập công đoàn cơ sở

Ngày 29/10/2021, Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kenries International thuộc Khu công nghiệp Thành Thành Công (Phường An Hòa, Thị xã Trảng Bàng) đã tổ chức Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Công ty. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên – Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh; ông Wang Wen Xiao – đại diện Ban Giám đốc Công ty.

Công ty TNHH Kenries International là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, được thành lập từ năm 2018, hiện tại có 34 công nhân lao động, chuyên kinh doanh sản xuất các hàng gia dụng bằng kim loại. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lâm thời gồm 03 ủy viên, đồng chí Nguyễn Văn Hừng – Bộ phận bảo trì công ty được bầu giữ chức vụ Chủ tịch.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên đã chúc mừng 34 công nhân lao động gia nhập tổ chức công đoàn, đồng thời chỉ đạo Ban Chấp hành trong thời gian tới xây dựng quy chế làm việc, phối hợp tốt với Ban Giám đốc tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thường xuyên làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, xây dựng Công đoàn cơ sở và Công ty ngày càng phát triển.

 Phương Dung