Đại hội thành lập CĐCS Công ty TNHH Lian-Ta-Hsing (Việt Nam)

Ngày 30/10/2021, Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Lian-Ta-Hsing (Việt Nam) thuộc Khu công nghiệp Phước Đông (huyện Gò Dầu) đã tổ chức Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Công ty. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên – Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh; ông Wu Chia Wei –  Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Nguyễn Thị Kim Liên tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn

 

Công ty TNHH Lian-Ta-Hsing (Việt Nam) là doanh nghiệp 100% vốn Đài Loan (Trung Quốc), được thành lập từ tháng 9 năm 2019 chuyên vải dệt kim và hoàn thiện sản phẩm dệt với tổng số lao động là 186 người, trong đó có 103 người đăng ký gia nhập tổ chức công đoàn. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lâm thời gồm 05 ủy viên, đồng chí Ngô Tấn Lộc – Bộ phận tổng vụ công ty được bầu giữ chức vụ Chủ tịch.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên đã phát biểu chúc mừng công nhân lao động gia nhập tổ chức công đoàn, đồng thời chỉ đạo Ban Chấp hành trong thời gian tới xây dựng quy chế làm việc, phối hợp với Ban Giám đốc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển trong doanh nghiệp.

 Phương Dung